Inzet als BHSn-vrijwilliger

De Nederlandse stichting BHSn heeft aan de Bangladeshe NGO Friendship de intentie uitgesproken gedurende een aantal weken per jaar –gratis- tandheelkundige hulp te leveren aan de allerarmsten in Bangladesh.

Daarnaast wordt aan elke medische discipline de ruimte gegeven om zich in te zetten.

Bestuursleden van de stichting BHSn zoeken de vrijwilligers onder bevriende collega’s.

Niemand wordt door of namens BHSn uitgezonden. BHSn is niet meer dan een verzamelnaam of een begrip maar ook een basis vol ervaring.
Vrijwilligers die zich eerder op het hospitaalschip hebben ingezet delen hun ervaring over reis, verblijf en behandelingsmogelijkheden.

Het bestuur van BHSn wil alleen medisch geschoolden als vrijwilliger inzetten.
Voor bezoek met een andere doel is geen tijd, ruimte en geld.

 

Doe een donatie via banknummer BHS 1047.15.375 | IBAN: NL68 RABO 0104715375 te Zevenaar

tandheelkundige hulp

tandheelkundige hulp

de praktijk aan boord

reisverslagen

reisverslagen

- van reizen door vrijwilligers
- info over de reistijd
- praktische zaken m.b.t. de reis
- visumaanvraag

overige hulp

overige hulp

- hulp vanaf een boot
- schizis
- andere problemen dan schizis
- staaroperaties

friendship en bhsn

friendship en bhsn

- organisatievorm
- doelstellingen

sponsoring

sponsoring

- 22.000 euro
- huwelijkskado`s
- parels uit Bangladesh
- snert en Bangladesh

bangladesh

bangladesh

informatie en hyperlinks