Henk`s kerstdagen 2006 vlogen voorbij

Bericht geplaatst op: 10-01-2007 om 07:17


Er is veel gedaan.

Naast het gebruikelijke tandartswerk heeft Henk zich tijdens dit verblijf ook beziggehouden met:

- Controle van de eerder geopereerde hazenlip-patientjes (schizis).
- Bijwonen en meehelpen bij weer zeven schizis-operaties
- Een bezoek aan een scheepswerf vanwege een schip, dat als ambulance wordt ingezet, in afbouw is. Henk bekeek wat nodig is voor de uitrusting van een ambulance te water.
- Ook voor enkele pas aangestelde paramedische medewerkers was aandacht. Immers, mensen van daar, moeten zelfsupporting worden.
- Quader, de verpleger speelde voor `kerstman`met een grote hoeveelheid uit Nederland meegebrachte spulletjes zoals kleding en speelgoed. De ontvangers waren erg blij.
- Een bezoek aan het opvangcentrum van de gebroeders van Taizé in Mymensingh om gebitscontroles te doen. (klik links voor het bericht).
- Tenslotte had de redactie van deze BHSn-website Henk gevraagd veel, heel veel foto`s te maken.

En voor hij het wist was Henk weer thuis.


klik links voor een bericht en foto`s van de met kerst 2006 uitgevoerde operaties

klik links voor een bericht over een menswaardiger bestaan na een operatie

reisverslagen

 

Archief

 

11-04-2008
Praktische zaken m.b.t. de reis


 

18-09-2006
Heidi, april-mei 2006


 

07-05-2008
Pjotr en Michelle, december 2005


 

18-09-2006
Rob Schmidt, maart 2006


 

18-09-2006
Henk, april 2005


 

03-02-2010
Over de reistijd


 

16-10-2007
De eerste operaties, juli 2006


 

07-09-2006
Schizis inventariseren


 

07-10-2006
Visum voor Bangladesh


 

18-09-2006
Reisadvies


 

20-04-2014
Weer reist BHSN-team naar Bangladesh


 

11-10-2006
Dubai


 

17-04-2008
Verslag Vriendschap & BHSN 11-21/11/07


 

17-04-2008
Janesh Pillay en Puck van der Wouden over tien fantastische dagen


 

21-11-2006
Excursies


 

24-09-2007
Henk`s voorjaarsmissie was een bijzondere ervaring


 

22-09-2007
Eva de Jong doet uitgebreid verslag


 

31-05-2012
Eva en Olaf de Jong opnieuw naar Bangladesh


 

18-08-2009
John, Heidi en Chris in Bangladesh


 

29-12-2008
Puck en Wibien oktober 2008


 

18-02-2009
John, Heidi en Chris naar Bangladesh


 

18-08-2009
Olaf naar Bangladesh


 

18-08-2009
School of Hope


 

25-11-2010
Aswolk doet BHSn-inzet in Bangladesh wankelen


 

08-01-2010
Puck van der Wouden in Bangladesh


 

25-11-2010
Opnieuw BHSn vrijwilligers naar Bangladesh


 

25-11-2010
Twee tandartsen in april en mei in Bangladesh aan het werk


 

07-11-2011
Olaf en Eva de Jong aan het werk


 

25-02-2011
30 januari .. weer vier BHSn-ers naar Bangladesh


 

31-05-2012
Thom Linsen aan het werk


 

31-05-2012
Jolanda van Hal: ``It`s an experience``


 

19-07-2012
Puck en Wibien weer thuis


 

20-04-2014
BHSn-team naar Bangladesh


 

Doe een donatie via banknummer BHS 1047.15.375 | IBAN: NL68 RABO 0104715375 te Zevenaar

tandheelkundige hulp

tandheelkundige hulp

de praktijk aan boord

reisverslagen

reisverslagen

- van reizen door vrijwilligers
- info over de reistijd
- praktische zaken m.b.t. de reis
- visumaanvraag

overige hulp

overige hulp

- hulp vanaf een boot
- schizis
- andere problemen dan schizis
- staaroperaties

friendship en bhsn

friendship en bhsn

- organisatievorm
- doelstellingen

sponsoring

sponsoring

- 22.000 euro
- huwelijkskado`s
- parels uit Bangladesh
- snert en Bangladesh

bangladesh

bangladesh

informatie en hyperlinks